Odstąpienie od umowy - informacje

INFORMACJA DLA KONSUMENTA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta: Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.)

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient, będący konsumentem, ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od daty, w którym konsument lub osoba trzecia (inna, niż przewoźnik) wskazana przez zamawiającego wszedł w posiadanie przedmiotu zamówienia.
 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przez konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć:
  a. Na piśmie - osobiście lub listem poleconym przesłanym na adres Sprzedawcy ul. Chwaliszewo 64, 61-105 Poznań,
  b. Za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres mail’owy: sklep@musiccenter.com.pl.
 3. Konsument może pobrać formularz odstąpienia od umowy Wzór znajdujacy sie poniżej), jednak skorzystanie z niego nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy konsument zobowiązany jest do podania nastęujących informacji:
  a. imię i nazwisko
  b. adres zamieszkania
  c. numer telefonu i adres e-mail

 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W przypadku odstąpienia od umowy konsumentowi zostaną zwrócone wszystkie środki (dokonane płatności), w tym koszty dostarczenia zamówienia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep), niezwłocznie i nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy, przy czym Music Center może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania przedmiotu zwrotu lub dowodu nadania. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że strony usalą inaczej.
 2. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty transportu związane ze zwrotem towaru.
 3. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu w sklepie stacjonarnym. W takim wypadku kwota zwrotu zostanie zmiejszona, o czym konsument niezwłocznie zostanie poinformowany. (Obowiązek zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35, jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2)

Wszelkie szczegółowe regulacje dotyczące odstąpienia od umowy znajdują się w Regulaminie

Tu znajdziesz wzór odstapienia od umowy zawartej na odległość w sklepie internetowym www.musiccenter.com.pl
Brak produktów do porównania.
Brak produktów w koszyku.